top of page

Rači bêch zustal ô té našé koronê

Dobré deň,

dnes bêch chtěl znovô dostát sviho posláni protřeliho politka a dovolêl bêch si Vám tadê vêjevit svuj dalši promêšlené a v každym připadě ê jednoznačně správné politické názor.

V otázkách, kery sem onehdá dostal, bêla ê jedna, ešlê sô pro zavedeni té společné evropské měnê. Co na to řict?


V podstatě se nevêméšli nic novyho. Od pradávna se měnilê jabka za hrôškê, nebo česnek za cebôlô. Bêlê ê tvrdči měnê, tabák za medovinô a nechcô doméšlet kdovi co eště. Jisty ale bêlo, že tento obchod neznal hranic, a bêl sêlně globálni. Pak se to ale přemotalo na penize a ôž to nebêlo pro každyho.

Dovijaky měnê majó dovijakó hodnotô a málo gdo dnes z hlavê vi jakó.

Pak to ale postópilo eště dál a začalo se plati elktronickê a to je teprf bordel. V televizê mužemê vidět, že se v tym nevaznajó ani ti népovolaňéši. Kdež řeknó óřednikovi třeba na Ministerstvo financi, abê poslal 5 miliard nekam, toš on to jenom našmôdli na té klávesnicê, dá entr a je to pryč. Kdêbê to měl odnosêt v rôkách, to bê si ôvědomil kolêk je to peněz, ale tak. Posvači a nevi že vubec neco takovyho ôdělal.

Co teda s tema eurama?

Za mě bê asi bêlo dobry, gdež bê fšeci mělê stény penize napřič celó Evropó, ale mosêlo bê to bêt ê k véplatě. Jináč bêch rači zustal ô té našé koronê. Deť jô mámê ôž tolik let a je nám s ňó debře, ê gdež ňó kolêkrát smrdimê.

---------------------------------------------

Dobrý den,

dnes bych chtěl znovu dostát svého poslání protřelého politika a dovolil bych si Vám tady přednést svůj další promyšlený a v každém případě i jednoznačně správný politický názor. V otázkách, které jsem před nedávnem dostal, byla i jedna, jestli jsem pro zavedení té společné evropské měny. Co na to říct?

V podstatě se nevymýšlí nic nového. Od pradávna se měnily jablka za hrušky, nebo česnek za cibuli. Byly i tvrdší měny, tabák za medovinu a nechci domýšlet kdo ví co ještě. Jisté ale bylo, že tento obchod neznal hranic a byl silně globální. Pak se to převedlo na peníze a už to nebylo pro každého.

Různé měny mají různou hodnotu a málo kdo dnes z hlavy ví jakou. Pak to ale postoupilo ještě dál a začalo se platit elektronicky, a to je teprve nepořádek. V televizi můžeme vidět, že se v tom nevyznají ani ti nejpovolanější. Když řeknou úředníkovi třeba na Ministerstvu financí, aby poslal 5 miliard někam, tak on to jen naklepe do klávesnice, dá Enter a je to. Když by to měl odnosit v rukou, to by si uvědomil, kolik je to peněz, ale takto. Posvačí a neví, že vůbec něco takového udělal.

Co tedy s těmi Eury?

Za mě by asi bylo dobré, když by všichni měli stejné peníze napříč celou Evropou, ale muselo by to být i k výplatě. Jinak bych raději zůstal u té naší koruny. Vždyť ji máme už tolik let a je nám s ní dobře, i když ní mnohdy smrdíme.

bottom of page