top of page

v sobotô si národ zvolêl novyho prezidenta.

Váženi a mili, v sobotô si národ zvolêl novyho prezidenta. Sô rád, že ôž je to cely za nama. Nové prezident má ambice zakopat tê přikopê, kery só napřič našim světem nadělany a toš snaď se mô to podaři. Opravdô si nepřejô nic jinačiho, než abê za pět let, až bôdó novy volbê, abê fšeci ti, keři ho nevolêlê došlê ke zjištěni, že to vlastně dopadlo dobře, že bêl dobrym prezidentem. To bôde znamenat, že se mô to povedlo.

Je lepši, kdêž držimê pohromadě, ôsmivámê se na sebe a jeden drôhyho si vážimê. Smê tak sêlňéši, odolňéši a ê ten žêvot pak člověka vic bavi.

V pátek sem slébil, že napišô text, a toš sem ho v nedělô po chvilách dal nejak dohromadê. Napadlo mě, že bêsmê z teho společně muhlê ôdêlat pisničkô, co vê na to . Jistě se mezê Vama nandó nekeři hudebně nadani, a toš ešlê Vás tadê k tém veršum napadne nejaká melodia, ôděléte mozêkô, nahréte to na na telefón s kytaró a pošlête. Proberem to, společně vêhodnotimê a kdêž s tym bôdem kolektivně spokojeni, toš to nahrajem ve studiô a tak jak se slôši a patři pisničkô opatřimê klipem.

Mêslim že bê to muhla bêt dobrá sranda a že bêsmê si to muhlê hezkê ôžêt, co vê na to, hecne se negdo?

(Pro nehanákê de text přehodit do češťênê, tak se teho nebujte


1. Ráno kdêž se probôdi, Mi tělo k žêvotô, Dám si rôkô na čelo, A změřim teplotô.

2. Dneska nemám sopel, Ani žádny boleni, Nemám blbó náladô, A žádny trápeni.

3. Rodiči nás vêrobilê, Kdež jim bêlo hezkê, Potom smê se narodilê, Nahati a boskê.

Prf. Ať ôž slônko svitilo, Čê bêlo pod mrakem, Nebêlo co bránilo, Ôžêt si každé deň.

Ref. Radovat se každé deň a pořáď dokola, Fšeci lêdi na světě, spolô ô stola. Že nemáme rymô a že nás nic neboli, Radovat se co nám naše zdravi dovoli.

4. Fšeci slavni mudrci, Co vedó tento svět. Mělê bê si spolô zajit, Nekam posedět.

5. Posedět si spolô, A v dobré náladě, Tak jak chlapi s ženskéma, Ô nás v hospodě.

6. Dat si hezkê po čtvrtce, Zhodit přetvářkô, Začit pěkně od začátkô, A popořádkô.

Prf. Co nesedi opravit, Co chêbi dodělat, Co je na prd zahodit, Hlavně se radovat.

Ref. Radovat se každé deň a pořáď dokola, Fšeci lêdi na světě, spolô ô stola. Že nemáme rymô a že nás nic neboli, Radovat se co nám naše zdravi dovoli.

______________

Vážení a milí, v sobotu si národ zvolil nového prezidenta. Jsem rád, že už je to celé za námI. Nový prezident má ambice zakopat ty příkopy, které jsou napříč našim světem nadělané, a tak snad se mu to podaří. Opravdu si nepřeji nic jiného, než aby za pět let, až budou nové volby, aby všichni ti, kteří ho nevolili, došli ke zjištění, že to vlastně dopadlo dobře, že byl dobrým prezidentem. To bude znamenat, že se mu to povedlo.

Je lepší, když držíme pohromadě, usmíváme se na sebe a jeden druhého si vážíme. Jsme tak silnější, odolnější a i ten život pak člověka baví.

V pátek jsem slíbil, že napíšu text, a tak jsem ho v neděli po chvílích dal nějak dohromady. Napadlo mě, že bychom z toho společně mohli udělat písničku, co vy na to. Jistě se mezi Vámi najdou někteří hudebně nadaní, a tak jestli Vás tady k těm veršům napadne nějaká melodie, udělejte muziku, nahrajte to na telefon s kytarou a pošlete. Probereme to, společně vyhodnotíme a když s tím budeme kolektivně spokojení, tak to nahrajeme ve studiu, a tak, jak se sluší a patří, písničku opatříme klipem.

Myslím, že by to mohla být dobrá sranda a že bychom si to mohli hezky užít, co vy na to, hecne se někdo?

(Pro nehanáky jde text přehodit do češtiny, tak se toho nebojte :))

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

26. schuza Senátô

V rámcê dobryho zvêkô s pocitem, že to nekeho zajimá si Vám dovolim podat tradični zprávô o tym, co se fčerá projednalo na 26 schuzê Senátô. Hneď na začátkô tam zaskočêl ministr Rakušan premiéra Fialô

Stavebni zákon…

Váženi, tak se nám nezadržitelně bléži 1. 7. a s tymto datumem ê deň, kdê vende v platnosť nové stavebni zákon. Z pruběžnéch indicií zaváděni této zásadni změnê stavebnich řizeni je dlóhodobě patrny,

25. schuza Senátô.

Fčerá proběhla 25 schuza Senátô a já si fčêl dovolim krátké report o novéch změnách v našé legislativě. Hneď na začátkô to bêl tisk č. 270 ministra Rakušana. Uprava zákona o uřednicich se téká jejich

Comentários


bottom of page